Lärande i arbete

Praktikperioderna gör utbildningen till en möjlig direktkanal för rekrytering. Vi har varit i kontakt med företag på ett tidigt skede och vet att du som går en YH-utbildning hos oss är efterfrågad.

Våra utbildningar läggs upp så att praktiken varvas med konkret, praktisk utbildning i grafisk formgivning och utbildningens andra ämnen. Vi tar ett stort ansvar tillsammans med lärare och företag, för att se till att du som går utbildningen får rätt typ av lärande i rätt ordning.

Under LIA-period 1 skaffar studenten inblick i produktionsverktygen på sitt LIA-företag och deltar själv i vissa delar av den dagliga produktionen. Efter kursen ska de studerande kunna redogöra för produktionsflöden och hur lagring av bilder och annat råmaterial samt original sker inom verksamheten.

Under LIA-period 2 arbetar studenten självständigt och projektorienterat. Hon eller han fokuserar på att bli en integrerad del i LIA-företagets produktion och visa att hon/han behärskar färdigheter från kurserna. Sträva efter att kunna utföra relevanta arbetsuppgifter på ett självständigt sätt och att ge god kundservice för att kunna medverka till försäljning eller merförsäljning av LIA-platsens uppdrag eller tjänster.

  

Här är några företag och arbetsplatser som anmält intresse för att ta emot studerande för LIA:

Anderberg Media

Nyköpings kommun

Gerillabyrån

Oxelösunds kommu

Anfang

Ducktapemedia

Hollies

Pool

DC Communication

Bartos Media

Prendo

Påhlsons reklam

Expo sweden

Creative Friends

Effekt Reklambyrå

Etendo

Natur & Kultur förlag

Markus

Crisp Film

You are here

Rudin Communication

Gecko media

Narva

Komplus Kommunikation