Grafisk formgivare/kommunikationsproducent
(med möjlighet till utökat stöd)

  

DU LÄSER FÖLJANDE ÄMNEN

Agil projektledning design webb/app, 35 p

Försäljningsteknik och behovsanalys, 20 p

Grafisk formgivning och konceptdesign, 40 p

Ledarskap, 10 p

Marknads- och kommunikationskunskap, 20 p

Marknadsrätt och riktlinjer för publicering, 15 p

Medieval och kanalstrategi, 10 p

Personlig kommunikation, 10 p

Printproduktion, 40 p

Rörlig bild, 20 p

Storytelling och textproduktion, 30 p

Webbproduktion, 40 p

Lärande i arbete, 90 p

TOTALT 380 YH-poäng

5 poäng motsvarar en vecka, utbildningen är på totalt 76 veckor

  

BAKGRUND

YH-utbildningen Grafisk formgivare/kommunikationsproducent är en vidareutveckling av vår tidigare succéutbildning Visuell Kommunikation. Utbildningen omfattar 76 veckor varav 18 veckor är LIA Lärande i arbete. Genom vårt samarbete med Campus Nyköping kan vi nu erbjuda möjlighet för elever med särskilda behov.

Utbildningen är naturligtvis öppen för alla som vill söka. Om antalet behöriga sökande överstiger antalet platser för utbildningen ska ett urval göras bland samtliga behöriga sökande.

Arbeta med grafisk form och typografi, som kommunikationsproducent eller webbadministratör efter denna yrkeshögskoleutbildning som är efterfrågad av näringslivet.

Utbildningen gör att du kan förstå och och utnyttja de metoder som finns för publicering av reklam, såväl digitalt som för tryck.

18 veckor av utbildningstiden är lärande i arbete, vilket ger möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiskt utförande på ett företag samt ge goda chanser till anställning efter utbildningen.

  

YH-UTBILDNING

Utbildningen är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning (YH) vilket innebär att våra studenter inte betalar några terminsavgifter och har rätt till studiemedel från CSN.

  

NÄRINGSLIVET

Näringslivet har två viktiga funktioner i vår utbildning:

  • De är värdföretag för den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen (LIA).
  • De sitter med i utbildningens ledningsgrupp där de säkerställer kvalitet och fungerar som rådgivare vid kursplaneringen.

Därför är kontakten och samarbetet med näringslivet en viktig och värdefull del i utbildningen.

  

FÖRKUNSKAPSKRAV

De sökande ska särskild behörighet med minst godkänt eller betyg 3 i Svenska/Svenska som andraspråk, kurs A och B. 

Om betyg kommer från kurser inom VUX efter 2013-01-01 gäller minst godkänt betyg i Svenska 1 och 2 eller Svenska som andraspråk 1 och 2.

Den som inte har motsvarande betygsdokumentation får göra ett särskilt prov i svenska för att fastställa behörighet.

  

KORT OM KURSERNA
Agil projektledning design webb/app

Många projekt kan drivas och utvecklas på ett bättre sätt med agila metoder. I agila utvecklingsmetoder arbetar man nära kunden med täta möten som stämmer av arbete och mål. Arbetet bryts ner i korta snabba steg, där man ofta levererar, utvärderar och omvärderar målen i projektet varje dag. Det här är bra i projekt där man inte alltid kan överblicka slutpunkten från början, till exempel webb- och systemutveckling eller konceptdesign.

  

Försäljningsteknik och behovsanalys

Allt är inte rätt att sälja till alla, men alla har behov av något. Först måste du vara beredd att förstå kundens situation och behov – det gör du genom att ställa rätt frågor och verkligen lyssna på svaren. Här lär du dig planera och genomföra säljsamtal, prisdiskussioner och förhandlingar.

Du lär dig hitta rätt kunder och att sälja på ett sätt som leder till långsiktiga kundrelationer. I alla roller är det också bra att förstå hur service och kringfaktorer skapar värden för köparen. Även om du inte har säljare som titel i din anställning, så gör den här utbildningen att du får lättare att förstå kunder och beställare. Du får dessutom lättare att få genomslag för dina idéer när du vet hur du ska sälja in dem.

  

Grafisk formgivning

Kursen ska ge färdigheter i formgivningens och typografins grunder så att den studerande kan applicera dessa färdigheter i grafisk produktion för webb, print och mobil. Vidare ska kursen ge redskap för att skapa, visualisera och presentera koncept med väl underbyggda idéer för form eller grafisk profil.

  

Ledarskap

Ledarskap handlar mycket om självkännedom och förståelse för gruppen. Grupper beter sig olika i olika utvecklingsstadier. Lär dig leda både dig själv och andra genom situationsanpassat ledarskap. I kursen lär du dig också mer om etik, normer och värderingar, samt varför mångfald är viktigt i en organisation.

  

LIA (Lärande i arbete)

Under LIA-period 1 skaffar studenten inblick i produktionsverktygen på sitt LIA-företag och deltar själv i vissa delar av den dagliga produktionen. Efter kursen ska de studerande kunna redogöra för produktionsflöden och hur lagring av bilder och annat råmaterial samt original sker inom verksamheten.

Under LIA-period 2 arbetar studenten självständigt och projektorienterat. Hon eller han fokuserar på att bli en integrerad del i LIA-företagets produktion och visa att hon/han behärskar färdigheter från kurserna. Sträva efter att kunna utföra relevanta arbetsuppgifter på ett självständigt sätt och att ge god kundservice för att kunna medverka till försäljning eller merförsäljning av LIA-platsens uppdrag eller tjänster.

Målet är att den studerande ska kunna skapa, visualisera och presentera minst ett informationskoncept med väl underbyggda idéer för form eller grafisk profil, motiverade ur ett användbarhetsperspektiv. Konceptet ska vara utformat med omtanke om användarnas beteenden, attityder och känslor. Efter kursen ska de studerande kunna ingå i företagets informationsproduktion och arbeta med uppdrag i olika stadier från idé- och skissarbete till färdig produktion.

  

Marknads- och- kommunikationskunskap

Kursen gör att du förstår ett företags eller en offentlig organisations kommunikationsbehov. Du förstår hur marknadsföring, marknadskommunikation och marknadsstrategi samspelar för att bygga ett varumärke, sälja produkter och tjänster och/eller bygga relationer. Kommunikationen fungerar när form och budskap tillsammans anpassas till mottagarnas behov, vanor och intressen. Du lär dig också en hel del om hur du kan mäta kommunikationens effektivitet.

Efter kursen kan du föreslå kreativa lösningar för kommunikation och marknadsföring med utgångspunkt från kundens affär, strategi eller kommunikationsmål.

  

Marknadsrätt och riktlinjer för publicering

Vilka delar i marknads-, köplag och konkurrensrätten behöver ett företag förhålla sig till i sin kommunikation? Vad innebär upphovsrätt och tryckfrihetsrätt för publicering och vidarepublicering av material? Hur ska information kring priser, krediter och olika tjänster ska skrivas ut enligt lag och god sed? Detta och fler frågor får du veta mer om under den här kursen, som ger kunskap om de grundläggande juridiska frågor som påverkar en informationsproducents arbete. Du måste inte kunna allt, men du bör veta när det är läge att tillkalla ytterligare juridisk kompetens.

  

Medieval och kanalstrategi

Kursen ger dig en översikt över olika medier, såsom tidningar, radio, internet, stortavlor, utomhusreklam, rörlig bild, action marketing, mässor och utställningar med mera. Du fördjupar din kunskap om deras olika styrkor och svagheter. Olika aktörer presenterar sina egna kanaler och berättar vad du bör tänka på när du utformar kommunikationsaktiviteter för dessa. Under kursen gör du praktisk uppgift, där du väljer ett eller flera medier för att föra fram ett budskap och utformar budskapet för att få fram det så effektivt som möjligt.

Efter kursen kan du utforma kommunikationsaktiviteter för olika medieval och kritiskt tänka igenom problem och förbättringsmöjligheter för att göra kommunikationskampanjer så effektiva som möjligt.

  

Personlig kommunikation

Genom övningar lär du dig att genomföra presentationer med och utan tekniska hjälpmedel. Du lär dig också mycket om dig själv och andra, för att förstå hur du hittar din motivation och dämpar eventuell nervositet inför presentationer. Kursen berör också ett entreprenöriellt förhållningssätt, vilket handlar om hur du ser och upptäcker sätt att skapa de möjligheter du behöver för att komma dit du vill nå.

  

Printproduktion

Kursen ska ge kompetens att omsätta idé och skissarbete till färdig grafisk produktion anpassad för tryck, digitaltryck eller printutskrift. Den ger även färdigheter i planering för en trycksaks format och omfång, pappers- och materialval samt för- och efterbearbetningsmetoder.

  

Rörlig bild

Kursen ska ge grundläggande kompetens att kommunicera och berätta historier genom rörlig bild. Kursen syftar till att ge eleven inblick och grundläggande förståelse för dramaturgi och hur man bygger en historia samt anpassar den till filmmediet. Under kursen skall eleven genomföra filminspelning.

  

Storytelling och textproduktion

En kurs i storytelling och textproduktion gör att du kan skriva texter för olika ändamål. Det blir lättare att skapa känsla kring produkt och varumärke när du har redskapen för berättande med dig, i form av retorik och andra byggstenar. Du lär dig också grunder för textredigering och får med dig redskap för textgranskning. Hitta ditt eget berättande och lär dig anpassa textens innehåll och stil till läsare med olika behov och i olika situationer.

  

Webbproduktion

Kursen ska ge kompetens att utföra webbpublicering och grundläggande formgivning för webb i dator och mobila enheter. De studerande får färdigheter i att skapa webbsidor med hjälp av HTML5 och CSS, samt att administrera och hantera sidor i ett Content Management System (CMS) WordPress. I kursen ingår också grundläggande kunskap för webbtypografi, formgivning med responsiv design för olika enheter.